נושא:   חיבור בתחום ה-10    מחבר/ת:   דורית כהן    לכיתות:   א,     התלמיד/ה:

1. =5+2
6
5
8
7

2. =3+6
9
4
6
3

3. =8+1
3
9
8
10

4. =5+4
6
9
8
5

5. =8+1
7
10
9
8

6. =1+4
9
5
6
3

7. =2+2
4
5
6
3

8. 10=7+3
נכון       לא נכון

9. 4=3+2
נכון       לא נכון

10. 6=5+1
נכון       לא נכון


several צפיות